24 de novembro de 2020

Restringido   Contacto  Engador a Favoritos

Inicio

Home / RUEGOS / 2014 / ROGO RÚA SAN ROQUE

2014

ROGO RÚA SAN ROQUE

Na rúa San Roque en pleno centro de Portonovo, hai una explanada que serve de aparcadoiro de coches,

 

23/10/2014

 

ROGO que formula Dona Dulcinea Aguín Pombo, voceira do PSdeG-PSOE do Concello de Sanxenxo, ó abeiro do disposto no artígo 97.6 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, en relación co art.56.2 da Lei de Bases de Réximen Local

 

Na rúa San Roque en pleno centro de Portonovo, hai una explanada que serve de aparcadoiro de coches, que está cheo de maleza, escombros, etc . Actualmente parece un auténtico vertedoiro. Independientemente de que os vertodoiros non deben existir en ningún lugar, moito plenos en pleno centro de Portonovo, preto da igrexa e do casco histórico. Adxuntamos fotografías.

 

ROGO: Que por parte de esta Alcaldía se adopten con urxencia as  medidas necesarias para subsanar as mencionadas deficiencias.

 

                                                        En Sanxenxo, a 31 de Marzo 2014


Asdo: Dulcinea Aguín Pombo

 

 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO EXCMO CONCELLO DE SANXENXO

 

 

 

 

 

 

PSdeG-PSOE, Rúa Progreso, nº124 baixo 36960 Sanxenxo (Pontevedra) Tfno./Fax: 986690158
E-mail: sanxenxo@psdeg-psoe.org
Configuración óptima 1024*768 / IE, Nestcape 4.0 ó superiores y Opera