24 de setembro de 2020

Restringido   Contacto  Engador a Favoritos

Inicio

Home / MOCIONES / 2014 / MOCIÓN Pedindo auga e saneamento para os

2014

MOCIÓN Pedindo auga e saneamento para os veciños da Rúa Panceiros, de Rouxique, en Vilalonga

02/08/2012

 

O PLENO DO CONCELLO DE SANXENXO


O Grupo Municipal Socialista ( PsdeG-PSOE) no Concello de Sanxenxo a través do sua voceira Dulcinea Aguín Pombo e ó abeiro do disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais ( Real Decreto 2568/1986) presenta ante o Pleno da Corporación Municipal a seguinte:

 

MOCIÓN

 

Os veciños da Rúa Panceiros, de Rouxique, en Vilalonga levan máis de 30 anos vivindo nesa zona e non contan cos servizos municipais de auga e de saneamento, nas súas vivendas. (Adxuntamos firmas dos veciños).

Esta é unha demanda destes veciños dende fai moito tempo.Por todo elo, solicitamos ó Pleno da Corporación a adopción do seguinte .


ACORDO:


1. Que por parte da Concellalía de Obras e Infraestructuras do Concello de Sanxenxo se proceda a executar as mencionadas obras nun prazo breve de tempo coa finalidade de que os veciños da rúa Panceiros conten cos servizos municipais de auga e de saneamento.

Sanxenxo, 30 de Xullo de 2012

Asdo: Dulcinea Aguín Pombo

Voceira do PSdeG-PSOESRA.ALCALDESA-PRESIDENTA DO EXCMO CONCELLO DE SANXENXO

 

 

 

 

 

PSdeG-PSOE, Rúa Progreso, nº124 baixo 36960 Sanxenxo (Pontevedra) Tfno./Fax: 986690158
E-mail: sanxenxo@psdeg-psoe.org
Configuración óptima 1024*768 / IE, Nestcape 4.0 ó superiores y Opera