24 de setembro de 2020

Restringido   Contacto  Engador a Favoritos

Inicio

Home / MOCIONES / 2014 / PLENO ORDINARIO

2014

PLENO ORDINARIO

En el pleno celebrado este lunes 28 de Marzo, el PSdeG-PSOE de Sanxenxo presento 3 mociones: 1º Moción sobre el DIA 8 de Marzo, Día Internacional da Muller 2º Moción solicitando la mejora de la carretera de Gondar 3º Moción solicitando el pago de las subvenciones a los diferentes colectivos de la parroquia. En la primera de ellas solicitamos el acuerdo plenario:

 

30/03/2011

 

En el pleno celebrado ayer el PSdeG-PSOE de Sanxenxo presento 3 mociones:

 

1º Moción sobre el DIA 8 de Marzo, Día Internacional da Muller
2º Moción solicitando la mejora de la carretera de Gondar
3º Moción solicitando el pago de las subvenciones a los diferentes colectivos de la parroquia.

 

En la primera de ellas solicitamos el acuerdo plenario:

 

1ª MOCION

 

1. Incorporar a perspectiva de xénero ás políticas activas de emprego que se desenvolven a nivel local.

 

2. Repensar os horarios, apostando pola flexibilidade nos servizos públicos, a armonización dos tempos escolares e unha racionalización dos horarios comerciais para que sexan compatibles coa conciliación da vida profesional e persoal de mulleres e homes.

 

3. Extender a rede de servizos de atención aos menores de 0 a 3 anos e ás persoas en situación de dependencia, así como a ampliación de horarios de escolas infantís e centros de día para persoas maiores e persoas con discapacidade.

 

4. Fomentar  a posta en marcha de proxectos de apertura para os centros escolares co fin de atender as necesidades de conciliación das familias de cada centro, segundo as demandas familiares. Se desenvolverán os servizos de almorzo, comedor e actividades extraescolares necesarias para a conciliación no período lectivo. Do mesmo xeito, garantiremos  a posta a disposición das familias de servizos de atención infantil de carácter lúdico durante os períodos de vacacións escolares.

 

5. Reforzar os programas de Servizo de Axuda a Domicilio e Tele-asistencia para a atención das persoa sen situación de dependencia, maiores, familias en risco de exclusión e persoas con discapacidade, promovendo a creación de emprego feminino e a actividade emprendedora das mulleres neste sector, á vez que se potencia a conciliación da vida familiar, laboral e persoal.

 

6. Dende os servizos de orientación, formación e intermediación municipais para o emprego, se fomentarán Programas Estratéxicos de Promoción da Igualdade de Oportunidades nas  empresas. De acordo ca Lei de Contratos do Sector Público, se incorporarán, na adxudicación de contratos públicos, cláusulas que permitan valorar positivamente ás empresas socialmente responsables ca igualdade.

 

7. Estimular as iniciativas emprendedoras das mulleres e o fornecemento das redes de mulleres empresarias, a través de axudas económicas (subvencións e micro-créditos). Neste contexto, e dende as políticas locais, incentivaremos o acceso das mulleres ás tecnoloxías da información e o coñecemento, porque isto terá importantes efectos económicos e sociais.

 

8. Impulsar a loita contra a feminización da exclusión social, adecuando a resposta e os recursos dos Servizos Sociais ás diferentes necesidades dos colectivos de mulleres en situación ou risco de exclusión e estimulando o acceso aos recursos educativos, sociais e económicos.

 

Y acordamos añadir un apartado mas:

 

9. Instar a las diferentes Adminsitraciones (Estado y Xunta de Galicia) a que doten de una partida presupuestaria para llevar a cabo tales iniciativas.
La moción fue aprobada por unanimidad.

 

2ª MOCION

 

O camiño de Gondar (que vai dende a entrada, a carón do Bar Reiniño ata a pista da Capela de Santo Tomé) atopase en estado ruinoso, o asfaltado esta estalado, as cunetas sen limpar, as herbas invaden o camiño, e toda a pista esta chea de pedras e gravilla. Este estado dificulta o paso tanto de coches coma de peóns o tratarse dun camiño de entrada á zona de Gondar.

 

Que se proceda por parte da Concellalía de Infraestructuras e Obras así como a Concellalía de Servizos e Medio Ambiente deste Concello a limpeza deste camiño e o asfalto do mesmo  nun prazo breve de tempo.

 

El PP voto en contra de esta moción porque “supuestamente” los concejales del grupo de gobierno están manteniendo conversaciones con los vecinos para que estes cedan terrenos para hacer un vial mas ancho.
Increíble la respuesta popular.

 

3ª Moción

 

El PSdeG-PSOE de Sanxenxo instaba al grupo de gobierno del PP a que agilice el pago de las subvenciones a los diferentes colectivos del Concello de Sanxenxo debido a que muchos de ellos se encuentran en una situación económica muy complicada.
El PP voto en contra de dicha moción afirmando que el Concello no dispone de recursos y tan pronto como disponga efectuaría el pago de las subvenciones.

 

 

 

 

 

 

PSdeG-PSOE, Rúa Progreso, nº124 baixo 36960 Sanxenxo (Pontevedra) Tfno./Fax: 986690158
E-mail: sanxenxo@psdeg-psoe.org
Configuración óptima 1024*768 / IE, Nestcape 4.0 ó superiores y Opera